[ Đăng ngày: 29/10/2012 ]
Giới thiệu:
[IMG]
+ Các bạn hãy đọc (kể cả đọc lại) và so sánh với những quyển Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm, Mãi mãi tuổi 20. Có những con người không có nhật ký, sống mãi với tuổi 13 sao tuyệt vời, sao đáng yêu và đáng trân trọng và cảm phục đến vây.

+ Với một cuộc đời "nhân văn giai phẩm" như tác giả Phùng Quán-một chiến sĩ Vệ Quốc Đoàn-, với niềm tin và tình yêu mà tác giả dành cho Đảng, cho đất nước, cho Trung đoàn Trần Cao Vân, cho Trung đoàn trưởng Hà Văn Lâu sau những gì mà ông phải gánh chịu trong cuộc đời thì thật đáng trận trọng và cảm phục.
Đây là một quyển sách nên đọc Quyển sách này đã xuất bản đến lần thứ 9.

Chúc các bạn thấy vui với quyển sách này.
Tải về tại đây : Tâp1, Tập2
 T.Đ.Tr
CÁC TIN KHÁC